torsdag 2 september 2010

Blästring Stockholm

Lawab köper tjänster av SSBS AB blästring och grundmålning av balkar innergård. Ett tidspressat jobb som måste utföras på en vecka. SSBS AB kommer att etablera fler blästringsaggregat samt fläktanläggningar för att hinna utföra det i tid. En utmaning och ett spännande jobb som passar oss på SSBS AB. Vi tacka Lawab för beställningen och hoppas på ett vidare bra samarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar