onsdag 30 november 2016

Båtfärger Epoxi

Försäljning av vattentäta epoxi system för plast, stål samt aluminium båtar.

Skyddande ytbehandling förlänger livet på båten
Båtar är vackrast när de skyddas av en hållbar ytbehandling i tilltalande kulörer. In- och utvändiga ytor i båten skyddas med olika typer av ytbehandling. Kulör väljer man efter tycke och smak eller båtens funktion.

 Besök hemsidan för mer info SSBS AB

Lätta aluminiumbåtar
Marinaluminium för tillverkning av båtar ligger i toppklass när det gäller hållbarhet. Aluminiumkonstruktioner är lätta och därmed enkla att bearbeta. Målning ger aluminium ett attraktivt utseende och förlänger materialets livstid. De behandlade ytorna bevarar sitt attraktiva utseende år efter år.

Ytbehandlingsprogram/Förbehandling
1. Båtar med aluminiumskrov Fetter, oljor och vattenlösliga salter avlägsnas med emulsionstvätt eller ett alkaliskt tvättmedel som MÅLARTVÄTT. Ytorna sköljs sedan noggrant med sötvatten som helst skall vara varmt. Ytorna ruggas upp med slippapper eller lätt sandblästring. Använd natur- eller kvartssand för bättre vidhäftning. Uppruggning är ett måste för konstruktionsdetaljer under vattenlinjen. Målning bör ske omedelbart efter förbehandling och torkning för att undvika oxidation av de rengjorda ytorna.

Stryktåliga stålbåtar
Ytbehandling ger båtar med stålskrov ett påtagligt bättre korrosionsskydd. Det hårda och täta oxidskiktet som ytbehandlingen skapar på ytskiktet begränsar effekterna av vädrets växlingar. Rätt ytbehandling ger bästa möjliga skydd mot miljöpåkänningar och andra påfrestningar.

Ytbehandlingsprogram/Förbehandling
2. Båtar med stålskrov Konstruktionsdetaljer av stål blästras till Sa21/2 svetsfogar Sa21/2. Grundfärgen avlägsnas helt från konstruktionsdetaljer under vattenlinjen före målning.

Elegantaglasfiber- och ABS-plastbåtar
Glasfiber- och plastbåtar är både praktiska och lättskötta. Men det finns skäl att skydda båten med ett lämpligt målningssystem så att ytorna ombord ser bra ut under hela båtsäsongen. Fina kulörer i olika kombinationer ger båten ett sobert utseende.

Ytbehandlingsprogram/Förbehandling
3. Båtar med skrov av glasfiber eller ABS-plast Blästra bort gammal bottenfärg ner till gelcoat eller befintlig epoxi grund. Skadade och repade gelcoatytor repareras med TEMACOAT RM 40 epoxifärg. (Större skador med epoxispackel för undervattens ytor) Utseendet hos gamla ytor av plast fribord kan förbättras med applicering av tvåkomponents TEMADUR 50 eller TEMADUR 90 polyuretanfärg.
Grundmålning utförs omedelbart efter blästringen innan de rengjorda ytorna hinner rosta eller bli smutsiga på nytt. Appliceringen utförs med pensel, högtrycksspruta eller konventionell sprutmålning. På svårmålade ställen måste behandlingen upprepas flera gångar för att ge erforderlig skikttjocklek. Korrosionsutsatta ställen som skarpa kanter, urgröpningar, svetsfogar och svårmålade ställen förstärksas med pensel före grundmålningen. Om ytorna behöver utjämnas eller spacklas utförs detta med vattenbeständigt tvåkomponents epoxispackel efter grundmålning och uppruggning. Täckfärg appliceras på samma sätt när grundfärgsskiktet är tillräckligt torrt.

Följ produktdatabladens anvisningar för övermålningstider
Tvåkomponents produkter (härdare måste tillsättas)

TEMACOAT RM 40
är hartsmodifierad epoxifärg med god beständighet mot nötning, nedsänkning i vatten och kemikalier. Lämplig som grund- och täckfärg vid målning av ytor av glasfiber och ABS-plast samt stål, aluminium, zink och betong i konstruktioner under jord eller under vatten som måste tåla stora mekaniska och kemiska påfrestningar. Glans: Halvblank. Kulörer: finns i färgkartorna RAL, NCS, samt NCS S. Förtunning och tvätt av arbetsredskap: Förtunning 1031.

TEMADUR 20, 50, 90
är en Akrylpolyuretanfärg med god väder- och nötningsbeständighet. Rekommenderas som täckfärg till epoxisystem ovan vatten fribord. Ytor som kommer att utsättas för atmosfäriska och kemiska påfrestningar.

tisdag 23 augusti 2016Vi på SSBS AB har stor kunskap och erfarenhet vad det gäller att blästra båtar, Vår kunskap och materialkännedom är stor så tveka inte på att fråga oss.

söndag 15 maj 2016

Målning Tåg

 Blästring samt målning av tåg till lekplats
onsdag 20 april 2016

torsdag 10 mars 2016 

Nu går vi för fult och har många bokningar med nya samt återkommande kunder., 

Fasadblästring i samarbete med Byggnads AB Roger Andersson Mur & Puts & Plattsättnig, 

Balkongblästring på Södermalm i samarbete med Stockholmsfasad & ställnings AB

Framblästring av stenar i källare i samarbete med Thessén & EkByggentreprenad AB 

Vi tackar för beställningarna och ser fram mot ett bra samarbete.

måndag 8 februari 2016

Nytt år nya utmaningar, Välkommen till oss på SSBS AB
Vi erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom:
blästring, mobilblästring, våtblästring, verkstadsblästring, rostskyddsmålning, smide, galvanisering, pulverlackering, sprutförzinkning mm. Vi har uthyrning av blästringsutrustningar och försäljning av blästermedel samt rostskyddsfärger.

www.blastring.se