torsdag 3 juni 2010

Torr blästring & Våtblästring

Johnny, Kenny och Kjell är ute på Värmdö och ska blästra ett plåttak. Vi har mycket att göra så jobbet utförs med dubbla aggregat och vi fixar det på två dagar.

Mobil Torr & Våt Blästring
Vid blästring på plats där objektet finns har vi inga begränsningar gällande objektets storlek och vi åtar oss alla typer av objekt. Fasader, båtar, broar, husgrunder, pooler, klotter, hustak, balkonger, färgborttagning mm.
När vi utför torrblästring inomhus så använder vi mobila fläktar för att inte sprida dammet i övriga utrymmen.

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär att man gör blästringen mindre dammig och något mera skonsam. Metoden används ofta i stadsmiljöer, husgrunder m.m. där man inte kan acceptera dammet som torrblästring innebär.
(Våtblästring med ren sand betraktas inte som miljöfarligt.)

SSBS AB din partner inom Blästring & Ytbehandling.
Vi hjälper företag och privatpersoner med helhetslösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar