tisdag 1 juni 2010

Kenny och Donatas är ute och blästrar en husgrund och kommer att avsluta dagen på verkstan med lite blästring och målning. Vi kommer att slutföra arbetet på det stora släpet som vi jobbat med i 3 dagar.

Vi ska hjälpa ett trevligt par med blästring av golvytor och ta bort kallasfalt så att dem kan flytspackla om golven. Det är viktigt att ta bort det skikt innan fortsatt arbete. Vi kommer att etablera en mobil fläktanläggning för att inte sprida dammet till övriga utrymmen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar